ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

2012-09-25 13:53

Από την έναρξη της ισχύος του Ν.4014/11 για τη ρύθμιση αυθαιρέτων στις 21-9-2011, κάθε πράξη μεταβίβασης ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνεται από βεβαίωση μηχανικού, που να βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

 

—————

Πίσω