Αρχείο άρθρων

2012-09-25 13:57

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Με την ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζεται:                 Α.  Η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, ενώ                     ...

—————

2012-09-25 13:53

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Από την έναρξη της ισχύος του Ν.4014/11 για τη ρύθμιση αυθαιρέτων στις 21-9-2011, κάθε πράξη μεταβίβασης ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνεται από βεβαίωση μηχανικού, που να βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή δεν έχουν...

—————

2012-09-14 18:25

Σε ισχύ το ενεργειακό πιστοποιητικό στις μισθώσεις

  Σε όλες τις νέες μισθώσεις μεμονωμένων ιδιοκτησιών κτιρίων (διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κλπ.), υπάρχει από σήμερα υποχρέωση για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης(ΠΕΑ), παρά τις αντιδράσεις φορέων όπως η ΠΟΜΙΔΑ, που ζητάει την κατάργηση του συστήματος...

—————