Αναλαμβάνουμε για κάθε είδους Δημόσιο Έργο (Οικοδομικό/Υδραυλικό/Οδοποιίας):

 • Λήψη Επιμετριτικών Στοιχείων
 • Συνταξη Αναλυτικών Επιμετρήσεων
 • Σύνταξη ΠΠΑΕ
 • Έκδοση Λογαριασμού - Πιστοποιήσεων
 • Σύνταξη ΑΠΕ -ΠΚΤΜΝΕ

καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο στην διαδικασία παρακολούθησης των έργων.

Τοπογραφικές Εργασίες:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

 • Αποτυπώσεις,Υψομετρίες - απόδοση ψηφιακού μοντέλου εδάφους – ισοϋψείς
 • Τριγωνισμοί - συνορθώσεις δικτύων
 • Εξάρτηση στο πανελλήνιο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ'87
 • Οριοθετήσεις
 • Σχεδιαστική υποστήριξη: οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, διατομές

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 • Χαράξεις οριζοντιογραφικές-υψομετρικές
 • Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών
 • Επιμετρήσεις - εμβαδομετρήσεις – ογκομετρήσεις
 • Δίκτυα οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου