Για ιδιώτες

 1. Τοπογραφικές Εργασίες:
 • Συμβολαίου – μεταβιβάσεων

 • Έκδοσης οικοδομικής αδείας

 • Οριοθέτησης οικοπέδων - αγροτεμαχίων - εκτάσεων – κατασκευών

 • Καθορισμού αιγιαλού & παραλίας

 • Κατάτμησης

 • Χάραξης ρυμοτομικών - οικοδομικών γραμμών

 • Πράξης εφαρμογής Εξαρτημένα στο πανελλήνιο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ'87

 • Δασαρχείου

 

    2. Ενεργειακά Πιστοποιητικά ΚΕΝΑΚ

 • Από την 09/01/2012 για όλες τις μεταβιβάσεις και τις ενοικιάσεις ακινήτων από 50 τ.μ. και άνω, απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Το πιστοποιητικό συντάσσεται από εξειδικευμένο επιθεωρητή μηχανικό της εταιρείας μας και κατατάσσει το ακίνητο στην κατηγορία που ανήκει σύμφωνα με τις ενεργειακές απώλειες που έχει, πόση ενέργεια απαιτείται για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Εκτός των παραπάνω σας παρέχουμε συμβουλές για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας και εκπονούμε μελέτες με σκοπό τη βελτίωση της θερμομόνωσης, την αποφυγή απωλειών ενέργειας και την εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών ενέργειας που θα σας αποφέρουν κέρδος (φωτοβολταϊκά συστήματα, σύγχρονοι καυστήρες θέρμανσης με εναλλακτικές πηγές καυσίμου κλπ). Και όλα αυτά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

 

    3. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 • Με την ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζεται:
  Α.  Η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος, ενώ αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων για 30 χρόνια μετα την καταβολή του ειδικού προστίμου.
  Β.  Η δυνατότητα σύνδεσης του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
  Γ. Η δυνατότητα επισκευής του ακινήτου.

 

    4. Βεβαίωση Μηχανικού Ν.4014/11

 • Από την έναρξη της ισχύος του Ν.4014/11 για τη ρύθμιση αυθαιρέτων στις 21-9-2011, κάθε πράξη μεταβίβασης ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνεται από βεβαίωση μηχανικού, που να βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.
 • Υπεύθυνα αναλαμβάνουμε:
  Συλλογή εγκεκριμένων σχεδίων από την πολεοδομία.
  Αυτοψία και έλεγχο του ακινήτου.
  Έκδοση βεβαίωσης άμεσα και με χαμηλό κόστος.