Δημόσια Έργα

  • Ως Ανάδοχός:

1. «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Δ. ΚΕΡΠΙΝΗΣ» 
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   ../../2009

2. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   ../../2010

3. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΩΝ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   ../../2010

4. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   ../../2010

5. «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   ../../2010

6. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   ../../2011

7. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   ../../2011

8. «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΣΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   ../../2011

9. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2011»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   ../../2011

10. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   ../../2012

11. «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  :   ../../2012

 

  • Ως εργοταξιακός Μηχανικός:

1. «ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΔΥΜΗΣ (ΠΡΩΗΝ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ
2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Ε.Ο. ΚΑΙ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΕΣΕ/ΠΔΕ – ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ
3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΒΙ.ΠΕ.-ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΑ-ΣΑΝΤΟΜΕΡΙ-ΣΥΝΟΡΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜ/ΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ  ΑΧΑΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ
4. «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ
5. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ
6. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»
ΦΟΡΕΑΣ      :  Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ΔΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ : ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ