ΕΡΓΑ

Ως εργοταξιακός μηχανικός και ως ανάδοχος δημοσίων έργων έχω εκτελέσει άρτια, με γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα, πληθώρα από δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Δημόσια Έργα  Ιδιωτικά 'Εργα